Dansk order till Saab Dynamics

Den 14 april erhöll Saab Dynamics AB en beställning från danska
Flyvematerielkommandoen på uppgradering av de HeliTOW-system som danska
arméns Fennec-helikoptrar är utrustade med. Kontraktet är värt drygt 200
mkr.

Systemen beställdes ursprungligen 1987 från Saab. HeliTOW är avsett för
bekämpning av stridsvagnar. Uppgraderingen kommer att ge systemet
dygnetruntförmåga genom att ett mörkersikte införs. Dessutom kommer
helikoptrarna att utrustas med ögonsäker laseravståndsmätare från Saab
Dynamics.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvar-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space, och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Roland Gäreskog,
informationsansvarig Saab Dynamics tel 013-18 63 20

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/17/20000417BIT00860/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/17/20000417BIT00860/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=62064

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF