Bofors Missiles avyttrar elektronikproduktionen

Bofors Missiles AB avyttrar elektronikproduktionen
till Combitech Electronics AB

Saab Bofors Dynamics affärsenhet Bofors Missiles AB och Combitech
Electronics AB har tecknat en avsiktsförklaring, ett "Letter of Intent",
om försäljning av elektronikproduktionen vid Bofors Missiles, Brickegårds-
verkstaden i Karlskoga. Combitech Electronics ägs av Kitron ASA, en
ledande nordisk koncern inom området kontraktstillverkning av elektronik.

Inom elektronikproduktionen sker idag en snabb strukturell förändring av
marknaden. Kitron kommer genom förvärvet av Bofors Missiles elektronik-
tillverkning, Brickegårdsverkstaden, att öka sin totala volym av
kontrakts-produktion i Sverige. I samband med att Kitron övertar
verksamheten ingår parterna ett långsiktigt samarbetsavtal. Detta berör
180 personer.

Bofors Missiles inriktar sina framtida satsningar på kärnverksamheten
utveckling, slutmontage och test av missilsystem, samtidigt som
verksamheten under året kommer att integreras i Saab Bofors Dynamics.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services.

Kitron ASA omsatte 1 200 miljoner norska kronor 1999. Combitech
Electronics AB utgör den svenska basen för Kitron ASA koncernen och
omsatte 230 miljoner svenska kronor 1999.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Littorin, vd Bofors Missiles AB
tfn 0586-816 80 eller mobilt 070-534 96 10

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00100/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00100/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=66631

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF