Brittiska regeringen väljer Meteor

Brittiska regeringen tillkännagav igår att Meteor har valts som
radarjaktrobotbeväpning till Storbritanniens stridsflygplan Eurofighter.
Beslutet innebär att det europeiska Meteorteamet, som leds av Matra BAe
Dynamics och i vilket Saab Dynamics ingår, vann kampen om
stridsflygplanets viktigaste beväpning. Meteor kommer att utvecklas inom
ramen för ett samarbete mellan Storbritannien, Tyskland, Italien,
Frankrike, Spanien och Sverige.
Meteor, som är en BVR-jaktrobot ('Beyond Visual Range Air-to-Air
Missile'), konkurrerade i Storbritannien med en amerikansk robot med
Raytheon som huvudleverantör.
Genom valet av Meteor - med ramjetteknologi för robotens framdrivning och
avancerade målsökarfunktioner - kommer JAS 39 Gripen, Eurofighter och
Rafale att erhålla den mest avancerade jaktroboten som erbjuds marknaden;
en robot med uthållig hög fart, med mycket lång räckvidd och med
möjligheter att bekämpa alla de hot som finns idag och som förutses under
överskådlig framtid.
Valet av Meteor kommer att vidareutveckla den högteknologiska bas som
finns inom robotområdet i Sverige och övriga Europa. Programmet kommer att
bidra till att säkra tusentals högkvalificerade arbeten i Europa samt
skapa ytterligare 2500 arbeten i de olika länderna. En framgångsrik export
till länder utanför samarbetet kan öka detta antal till 5000.

Anders Andersson, VD för Saab Dynamics, säger i en kommentar: "Den
brittiska regeringens beslut att anskaffa Meteor är utomordentligt viktigt
för den nu i enlighet med försvarets önskemål strukturerade svenska
robotindustrin. Det innebär att vi nu kan komma in i ett stort europeiskt
robotprogram och arbeta med kvalificerade uppgifter i partnerskap med
robotföretag i de ledande europeiska länderna inom försvarsområdet. Saab
kommer att arbeta inom sina kompetensområden dels på överordnad
robotsystemnivå, dels med delsystemutveckling och produktion av sensor-
och signalbehandlingsbaserad utrustning."

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support
& Services, Space och Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Roland Gäreskog, Informationsansvarig Saab Dynamics
Tfn 013 - 18 63 20

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00460/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00460/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=67282

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF