Combitech Systems förvärvar Celsius Consultants

Combitech Systems förstärker sin position som kompetensledare inom
tekniska realtidssystem genom att överta personal och orderstock i Celsius
Consultants. Förvärvet innebär att Combitech Systems tar över pågående
uppdrag och att samtliga (ett tiotal) konsulter inom Celsius Consultants
erbjuds fortsatt arbete.

- Detta förvärv passar väl in i den expansion som vi för närvarande
genomgår. Personalen från Celsius Consultants kommer att förstärka vår
verksamhet i Linköping, Göteborg och Stockholm. Vi breddar också vår
marknad genom förvärvet med ny verksamhet i Karlskoga och Örebro, säger
Christer Hoberg vd för Combitech Systems.

Celsius Consultants arbetar med konsultverksamhet inom teknisk system- och
programvaruutveckling. Det Mikroteknikcentrum som tidigare sorterat under
Celsius Consultants omfattas inte av affären.

Affären är ett led i Saabs köp av Celsius där Combitech Systems innehar
rollen som koncernens spjutspetsföretag inom tekniska realtidssystem och
inbyggda system. Som en följd av denna affär kommer Combitech Systems att
etablera ett nytt kontor i Örebro, en region som öppnar nya möjligheter
avseende stöd och utbildning till företag med avancerad teknisk
utveckling.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Hoberg vd, Combitech Systems 0708 - 89 51 80
Niclas Fock regionchef, Combitech Systems0708 - 89 51 00
Tomas Sandén regionchef, Combitech Systems0708 - 89 50 53

Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med
spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad
system- och programutveckling, elektronikkonstruktion,
verksamhetsutveckling och utbildning ingår.

Combitech Systems bildades 1992 och ägs till 65 procent av Saab AB och
till resterande 35 procent av Enea Data AB. För närvarande har företaget
207 konsulter, fördelade på åtta orter.

Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr. Liksom övriga företag inom Saab-
gruppen arbetar Combitech Systems med nära tillgång till ett nätverk av
högteknologisk kompetens. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför
Saab-sfären. Kunderna kommer från utvecklingsavdelningarna på stora och
medelstora svenska företag inom branscherna Fordon, Rymd, Försvar, Medicin
och Data/Telekommunikation.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00350/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00350/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=66670

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF