Ericsson Saab Avionics får beställning till JAS 39 Gripen

Ericsson Saab Avionics får stor beställning till
JAS 39 Gripen

Ericsson Saab Avionics AB har av Saab AB i Linköping fått en
beställning på servon till Gripens styrsystem, delserie 3, 64 flygplan.
Beställningen är värd ca 250 miljoner kronor.
Företaget har tidigare fått beställning på motsvarande utrustning i
delserie 1 och 2, 140 flygplan.
Serieleveranserna till Saab påbörjas år 2002.

Det är Ericsson Saab Avionics' division i Jönköping som fått
beställningen.
Förutom styrservona inkluderar den även diverse givare i systemet
(acceleration, position, kraft m m) samt den automatiska farthållaren
(AFK).

Gripen är försedd med ett avancerat elektriskt styrsystem, s k fly-by-
wire. Det innebär att pilotens spakrörelser överförs som elektriska
signaler till servona som i sin tur manövrerar rodren med hjälp av
hydraulik.

Konfigurationen med rörlig nosvinge och elektriskt styrsystem ger Gripen
många stora fördelar, men ställer också extremt höga krav på servona.

Den automatiska farthållarens funktion är att avlasta piloten under
landning.

Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Ericsson och Saab och är den
ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen.
Antal anställda: 700. Omsättning 1999: 1043,6 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Olsson, informationschef Ericsson Saab Avionics AB, Kista.
Tel. 08-757 03 83. Fax. 08-752 89 84.
E-post: lars.olsson@esavionics.se
Webb-plats: www.esavionics.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01200/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01200/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=66538

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF