Nytt kontrakt på rymddatorer till Saab Ericsson Space

Saab Ericsson Space i Göteborg har förvärvat en tilläggsorder på fyrtio
styr- och navigeringsdatorer till Ariane 5 programmet. Kontraktet från
Matra Marconi Space i Toulouse omfattar utveckling och produktion till
sammanlagt tjugo bärraketer och leveranserna skall pågå fram till år 2003.

Saab Ericsson Space datorer, två till antalet i Ariane 5 versionen, har
till uppgift att styra och navigera bärraketen under den tjugo minuter
långa färden tills rätt höjd för satellitseparationen uppnåtts. De är
robust byggda för att klara kraftiga påfrestningar och har förmåga till
självkorrigering vilket ökar tillförlitligheten.

Saab Ericsson Space har varit huvudleverantör av styr- och
navigeringsdatorerna till Arianeprogrammet sedan starten 1979. Fram tills
idag har 129 Arianeraketer lyft från raketbasen i Kourou i franska Guyana,
samtliga med utrustning från Saab Ericsson Space. Nu är fjärde och femte
generationens bärraket i kommersiell användning och båda modellerna kommer
användas parallellt under de närmaste åren beroende på vilken lyftkraft
som efterfrågas. Det är framförallt telekommunikationssatelliter som
skjuts upp men också satelliter för väder- jordobservations- och
forskningsändamål.

Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar.
Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik,
styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är
marknadsledande inom vissa av sina produktområden.

Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping
samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650 varav drygt
hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer.

Företaget ägs av Saab och Ericsson.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services. Saab har 16 800 anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef tel +46 31 735 44 63

Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00300/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00300/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=65189

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF