Saab Bofors Dynamics har fått beställning

SAAB BOFORS DYNAMICS

Bofors Carl Gustaf AB har fått en beställning på 200 MSEK
avseende pansarvärnsammunition till den norska armén

Saab Bofors Dynamics affärsenhet Bofors Carl Gustaf AB har tecknat
kontrakt med norska HFK (Haerens Forsyningskommando) om leverans av
ammunition till granatgevärssystemet Carl Gustaf. Ordervärdet är cirka 200
MSEK med en option på ytterligare cirka 50 MSEK.

Leveranserna kommer att påbörjas direkt efter semestern och pågå i
cirka två år. Beställningen säkrar beläggningen i verkstäderna i
Karlskoga.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Florenius, Informationschef Saab Bofors Dynamics
Tfn 0586 - 81223, mobilt 070 - 582 32 30

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00650/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00650/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=67312

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF