Saab får ny företagssymbol - Saab Technologies

En av Sveriges mest kända symboler har genomgått några smärre förändringar
- liksom företaget bakom symbolen

Efter samgåendet med Celsius är Saab ett nytt företag. Det avspeglas från
och med den 19 maj även i att företagssymbolen ändrats. Begreppet
"Aerospace" ersätts med "TECHNOLOGIES", ett begrepp som bättre
beskriver inriktning och verksamheter i hela Saab-koncernen.
Företagsnamnet "SAAB" är nu skrivet i guld.

Symbolen är en vidareutveckling av Saab´s ursprungssymbol, skapad av Carl
Fredrik Reuterswärd och lanserad 1984. Förändringen har skett i samråd med
konstnären.

Symbolen ska kommunicera det nya Saab - norra Europas ledande
högteknologiska företag - ett företag som har ett brett och unikt kunnande
inom allt från flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och
undervattensteknologi till områden som informationsinsamling,
stridsledning, precisionsverkan, sensorer, bildbehandling och
kommunikationsteknik.

Mer information om den nya Saab-symbolen och digitalt original finns på
http://online.saab.se username: saab password: saffran

Frågor om symbolen kan ställas till
Informationschef Lars Jagerfelt, 013-18 71 65,
lars.jagerfelt@saab.se
Marknadskommunikationschef Kenneth Åbrink, 013-18 71 55,
kenneth.åbrink@saab.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00180/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00180/bit0002.pdf €
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=67701

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF