Saab: Kommunala flygplatser samarbetear med AerotechTelub

Kommunala flygplatser etablerar samarbete med AerotechTelub

Svenska Regionala Flygplatsförbundet SRFF, en sammanslutning av icke-
statliga flygplatser som administreras inom Svenska Kommunförbundet, har
tecknat en överenskommelse om samarbete med AerotechTelub inom det
flygplatstekniska området. SRFF representerar 32 st icke-statliga
flygplatser i Sverige.
Genom överenskommelsen får SRFF medlemmar tillgång till kvalificerade
tekniska resurser från AerotechTelub.

* SRFF har i AerotechTelub funnit en samarbetspartner som kan ge oss
tillgång till teknikkompetens som våra medlemmar ej kan bygga upp på egen
hand. SRFF ser ju hur mängden av komplex materiel, såväl system som
utrustningar och apparater, ökar på våra flygplatser. Genom detta
samarbete ser vi möjligheter att göra kostnadsbesparingar för våra
medlemmar, med bibehållen hög säkerhet för våra kunder, säger Anders G
Högmark, SRFF ordförande.
AerotechTelub är en "nygammal" aktör på flygplatsmarknaden. Företaget ägs
gemensamt av Saab och TietoEnator. AerotechTelub har som tjänstepartner
under ett kvarts sekel deltagit i uppbyggnaden av de tekniska systemen för
flygverksamheten på de flesta flygplatserna i Sverige.

* Vi ser nu fram emot att utveckla vårt samarbete med SRFF och dess
medlemmar. Marknaden tillförs genom AerotechTelub en bred teknisk
kompetens inom flygplatsområdet. Vi erbjuder flygplatsmarknaden
tekniktjänster och kundanpassade systemlösningar inom områdena
informationsteknik, elektronik och specialfordon, med fokus på säkerhet
och effektivitet, säger Sune Ekfeldt, vice vd i AerotechTelub.

* För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Pettersson, Vice ordförande i SRFF 070-608 99 32
Lars G Soldéus, Marknadschef fAerotechTelub 08-705 50 63
Airport,
E-mail lars.soldeus@aerotechtelub.se

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2 800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.
SRFF Tillsammans med Svenska Kommunförbundet har ett antal flygplatser, som
inte ägs av Luftfartsverket, gått samman i Svenska Regionala
Flygplatsförbundet, SRFF. Idag är 32 flygplatser medlemmar varav 25
bedriver linjetrafik.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00580/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00580/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=66703

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF