Saab Marine Electronics expanderar

Det göteborgsbaserade företaget Saab Marine Electronics fortsätter att
expandera. Företaget har på kort tid etablerat nya dotterbolag runt om i
världen samt gjort flera förvärv inom den marina branschen. Omsättningen
och vinsten ökade för elfte året i rad och tillväxten fortsätter.

Både omsättning och resultat ökade jämfört med 1998. Omsättningen 1999
uppgick till 489 miljoner kronor. Den positiva utvecklingen av resultatet
över åren kan tillskrivas faktorer som ett ledande varumärke med en
världsledande ställning samt en global närvaro via egna dotterbolag och
ett försäljningsnät bestående av ett åttiotal representanter.

Genom nyetableringar i regioner som t ex Asien, stärker Saab Marine
Electronics sin support och service till oljeindustrin som nu är inne i en
investeringsintensiv period. Ett nytt dotterbolag i bl a Indien skall möta
den ökande efterfrågan på radarbaserade nivåmätsystem för raffinaderier
och tankterminaler. Även i England har nyetablering skett. De nya
dotterbolagen stärker också företagets möjligheter att tillhandahålla
noggrann och tillförlitlig radarnivåmätning till processindustrin.

Ett breddat produktprogram och en ökad skrotningstakt påverkar den marina
delen av företaget framledes positivt. Under senare delen av 1999 och i
början av detta år har Saab Marine Electronics förvärvat flera företag
inom den marina sektorn. Förvärven syftar till att bli systemleverantör
till alla typer av tankers.

Genom förvärvet av det norska företaget Marine Electro Process AS kan
system för fartygsautomation kombineras med Saab Marine Electronics
radarbaserade nivåmätsystem och ge kunden en helhetslösning för ökad
kostnadseffektivitet. De mycket moderna produkterna passar väl in i Saab
Marine Electronics högteknologiska produktsortiment.

För att ytterligare förstärka sin position som systemleverantör till
tankers har Saab Marine Electronics även förvärvat det finska företaget SF
Control OY som tillverkar nivåmätsystem för ballast och maskinrumstankar.
Kombinationen av de nytillkomna produkterna gör att företaget nu kan utöka
sin verksamhet att omfatta även andra fartyg än tankers, t ex
kryssningsfartyg.

Saab Marine Electronics är ett tillväxtföretag inom radarbaserad
nivåmätning för tankfartyg och för applikationer inom olje- och
kemiindustrin. Företaget är världsledande och omsättningen uppgick till
489 mkr 1999. Företaget har elva egna dotterbolag och 307 anställda.
Företaget arbetar också genom ett världstäckande försäljningsnät med ett
åttiotal representanter. Företaget ingår i Saab-gruppen. Saab är ett
företag med ett unikt kunnande inom allt från flygteknik, aerodynamik,
rymdteknik och undervattensteknologi, till områden som
informationsinsamling, stridsledning, precisionsverkan, sensorer,
bildbehandling och kommunikationsteknik.

För ytterligare information kontakta:
Ann Lövdahl / Saab Marine Electronics
031-3370 155 Fax: 031-25 30 22
e-mail: ann.lovdahl@marine.saab.se

www.saab.tankradar.com

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00660/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00660/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=64911

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF