Saab och Patria Finavitec samarbetar med Helikopter Service

SAAB OCH PATRIA FINAVITEC TECKNAR
SAMARBETSAVTAL MED HELIKOPTER SERVICE

Saab AB och det finska bolaget Patria Finavitec Oy inleder samarbete med
norska bolaget Helikopter Service AS för marknadsföring av
systemutveckling och utbildning för militära helikoptrar.

Saab AB och Patria Finavitec Oy tecknade ett samarbetsavtal i början av
februari i år för att etablera ett samägt bolag för support inom
helikoptersystem och utbildning för helikopterleverantörer och dess kunder
inom Sverige och Finland. Affärskonceptet bygger på att erbjuda en
gemensam källa för systemutveckling och utbildning, utbildningsmaterial,
simulatorer, teknisk support och luftvärdighet.

Helikopter Service AS har en lång erfarenhet att erbjuda inom
utbildningspaket för helikopterpiloter och teknisk personal. Denna
erfarenhet i kombination med den erfarenhet som Saab och Patria besitter,
medför att man kan erbjuda ytterligare förbättrade paketlösningar.

Samarbetet innebär förbättrade utvecklingsmöjligheter vid inköp av
helikoptersystem framför allt inom Norden, där ett gemensamt program,
Nordic Standard Helicopter Program, ligger närmast i tiden.

För ytterligare information, v g kontakta

Saab AB Patria Finavitec Oy Helikopter Service AS
Rolf Forsell Jukka Holkeri Jan Martinussen
Director, Corporate VP, Support Technical Director
Strategic
Planning and Business Mobile:+358-50-549 4124 Mobile: +47 915 474 76
Development
Tel. +46 13 185497 Tel.+358-3-5809793 Tel: +47 519 418 15
E-mail: E-mail: E-mail:
rolf.forsell@saab.se jukka.holkeri@patria.fi jmartinu@hesgrp.com

Bakgrund
Saab AB är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag och
verksamt inom försvar-, flyg- och rymdindustrin och erbjuder avancerade
produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi.
Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support &
Services, Space och Aviation Services. Antal anställda 16.800.

Patria Industries är en finsk företagsgrupp inom framförallt försvars-,
flyg- och rymdindustri samt telekom. Bland de mest viktiga produkterna
ingår flygplans och helikopter underhåll, flygkomponenter och
elektroniksystem, miltära fordon, flygplatssnöröjningsutrustning och
vapensystem. Patria Group har mer än 2100 anställda. Patria Finavitec
Business Group består av Patria Finavitec Oy, Patria Finavicomp Oy och
Patria Ostermans AB.

Helicopter Service AS är ett helikopter företag med 30 helikoptrar och 700
anställda och som bedriver utbildnings och underhållsverksamhet.
Företagets främsta aktiviteter är pilot och mekaniker utbildning,
reparations och underhållsarbeten av flygplan och komponenter, integrerat
logistikstöd och offshore helikopter support för norsk olje- och
gasindustri. Helicopter Service AS har kunder i 35 länder. Helicopter
Service AS är ett företag som ingår i CHC Helicopter Corporation vars
huvudkontor är baserat i St. John's, Newfoundland, Canada. CHC är världens
ledande företag inom helikopter transport med en helikopterflotta
bestående av 350 helikoptrar i samtliga storleksklasser, opererande i 21
länder och har ungefär 2800 anställda runt om i världen.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00330/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00330/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=65796

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF