AerotechTelub Contracting utför teleentreprenader åt Telia Mobile

AerotechTelub Contracting har tecknat avtal med Telia Mobile om
entreprenader i Sverige. Avtalet med Telia Mobile innebär medverkan i
byggande och installation av nya basradiostationer för mobiltelefoni, som
Telia Mobile bygger ut för att öka tillgängligheten och täckningen för
sina kunder i Sverige. Värdet på affären över en tvåårsperiod uppskattas
till ca 140 milj kr.

Avtalet innebär att kompetensen, som har byggts upp inom företaget under 8
år för just mobiltelefoni kommer att fortsätta utvecklas. Under senare år
har uppdrag utförts på många håll i världen men framför allt i Östeuropa
och där bl a i Polen, Ukraina och Ryssland.
AerotechTelub Contracting arbetar med kvalificerade anläggningstekniska
tjänster och kompletta teleentreprenader inom det teletekniska och
signaltekniska området. Det innefattar teknikområden som
optofiber/bredband, radiolänk och signalteknik för järnväg.

För ytterligare information kontakta:
Birger Porsback, Affärsansvarig på AerotechTelub Contracting
telefon 0589-397 137, mobil 070-564 0277


AerotechTelub Contracting är ett dotterbolag till AerotechTelub.
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.
Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00510/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00510/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=71497

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF