AerotechTelub levererar nytt ledningssystem till Flygtaktiska kommandot

AerotechTelub har av Försvarets materielverk (FMV) fått beställning på ett
nytt ledningssystem benämnt LS10 till Flygtaktiska kommandot (FTK). Ordern
är på ca 20 miljoner kronor.

LS10 kommer att ingå i Genomförandesektionen och kommer att bestå av ett
flertal operatörspositioner och storbildspresentationer, för insatsledning
och övergripande ledning av luftstridskrafterna. Systemet kommer att kunna
inhämta och utbyta data med andra system inom Försvarsmakten och vid behov
även med internationella system för t ex våra fredsbevarande förband.

LS10 är ett komplext och omfattande system och leverans kommer att
genomföras i flera etapper. Första delleverans genomförs i november i år
och slutleverans i slutet av år 2001. De korta leveranstiderna möjliggörs
bl a av att vi använder internetbaserad COTS-teknologi och återanvändbara
programvarukomponenter säger Ingemar Roth, som är biträdande
affärsenhetschef i AerotechTelub division Lednings- & Informations-system.

Vi har under lång tid levererat kundanpassade ledningssystem och vi är
glada för det fortsatta förtroendet. Ledningssystem, som är anpassade till
specifika kundbehov, är ett av våra starka verksamhetsområden säger vidare
Ingemar Roth.

För ytterligare information kontakta:
Ingemar Roth, bitr affärsenhetschef AerotechTelub Lednings- och
Informationssystem, tel 0470-42671, mobil 070-537 68 41, e-mail
ingemar.roth@aerotechtelub.se
Eller marknadschef Nils-Olof Karlberg, tel 0470-42675, mobil 070-621 12
75, e-mail nils-olof.karlberg@aerotechtelub.se

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor.
Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00610/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00610/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=74173

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF