Amerikanska United Defense köper Bofors Weapon Systems av Saab

Amerikanska United Defense köper Bofors Weapon Systems
av Saab

Det amerikanska företaget United Defense har idag träffat avtal med
SAABs dotterbolag Celsius om att köpa Bofors Weapon Systems. United
Defense förvärvar i och med köpet 100 procent av aktierna i Bofors Weapon
Systems.

Genom köpet av Bofors Weapon Systems (BWS) skapas nu ett transatlantiskt
försvarsföretag där Sverige och USA länkas samman. United Defense
förvärvar
100 procent av aktierna i BWS. En affär som ger ökade möjligheter till att
etablera en världsledande position inom avancerad vapenteknologi för land-
och marinapplikationer, stridsfordon och intelligent ammunition.
Avtalsvillkoren kommer inte att offentliggöras. Affären är föremål för
prövning av berörda svenska och
amerikanska myndigheter.

­ Jag är oerhört glad över att vi har lyckats hitta en stark och kompetent
ägare till Bofors Weapon Systems ­ en ägare som kan ta vara på och
utveckla de unika kompetenser som finns i företaget. Försäljningen stämmer
väl överens med SAABs strategi, som går ut på att koncentrera sina
respektive verksamheter, säger Bengt Halse, VD, Saab AB.

Kombinationen av företagen erbjuder en komplett integrerad
vapensystemkompetens, från projektildynamik, ballistik, utskjutning och
framdrivning, banstyrning och sensorer till detonation och
stridsdelseffekt. Vidare erhålls en stor förmåga att utveckla, tillverka,
integrera och underhålla stridsfordon, markbaserade och marina vapensystem
samt intelligent ammunition.

­ Bofors Weapon Systems är en utmärkt partner som kan stödja vår
kärnverksamhet. Våra kunder inom försvaret i både USA och Sverige delar
samma vision vad gäller militär förmåga. Vi har nu en möjlighet att bli
ett företag som erbjuder kunderna tjänster och produkter inom hela
produktlivscykeln avseende vapensystem och intelligent ammunition för
precisionsbekämpning, säger Tom Rabaut, CEO, United
Defense.

BWS är ett svenskt företag med huvudkontor i Karlskoga. Företagets
aktiviteter kommer också i fortsättningen att lyda under svenska
exportlagar. Affärsavtal som ingåtts före köpet påverkas inte.

BWS har för närvarande 550 anställda och en årlig omsättning på cirka
1 500 miljoner kr. Företaget har en stark marknadsposition inom flera
områden, bland andra artilleri och stridsfordon. Dessutom är BWS
marknadsledande inom området intelligent ammunition.

­ Den här affären gör att vi nu tillhör ett starkt företag som ligger
mycket långt framme teknologiskt sett. Bofors Weapon Systems kommer å sin
sida att bli ett värdefullt komplement till United Defense och vi känner
varandra väl efter att ha arbetat tillsammans under flera år, säger Magnus
Ingesson, President, Bofors Weapon Systems.

United Defense är marknadsledande inom utveckling av stridsfordon och
vapensystem. Företaget står för förstklassig kvalitet när det gäller
teknik, kunskap om integrerade system, logistisk support och global
erfarenhet. De 5000 anställda på United Defense är kända för att hålla hög
kompetens inom forskning, utveckling av teknologi och programvara för
olika stridssystem samt inom högeffektiva
tillverkningsprocesser av stridsfordon och marina vapen- och
utskjutningssystem.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services.


För ytterligare information, kontakta:
Anders Florenius,
Informationschef, Saab Bofors Dynamics tel 070-58 23 230

Magnus Ingesson, VD, Bofors Weapon Systems tel 070-34 75 965

Douglas R Coffey,
Vice President Communications United Defense tel +1 703 312 6121

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00720/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00720/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=71545

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF