Fransk-svensk seriebeställning av BONUS

Försvarets materielverk (FMV) har tecknat avtal med Bofors Weapon Systems
AB och GIAT Industries i Frankrike om serietillverkning av den
intelligenta artillerigranaten BONUS. Förhandlingarna har genomförts i
nära samarbete med FMV:s franska motsvarighet Direction Général de
l'Armament (DGA). FMV är den kontraktstecknande instansen för båda
ländernas behov.

Det nu tecknade avtalet om serietillverkning av BONUS-granaten är
resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete som de berörda företagen
bedrivit inom ramen för det i början av 1990-talet träffade avtalet om
försvarsindustriellt samarbete mellan Frankrike och Sverige.

BONUS är en artillerigranat för bekämpning av bepansrade mål som
stridsvagnar och andra pansarfordon. Granaten avfyras från långt håll in
mot ett målområde, där den utlöser substridsdelar, vilka medelst sina
respektive målsökare ovanifrån avfyrar en projektil mot utvalda mål.

Parterna har avtalat om leverans av 9.000 granater. De totala kostnaderna
för projektet inlusive utveckling, prov och försök uppgår till ca 2,7
miljarder SEK, där DGA resp FMV står för kostnaderna i direkt proportion
till leveransernas fördelning för de båda länderna. Leveranserna påbörjas
sent år 2001 med slutleverans år 2008.

För ytterligare information, kontakta:
Mikko Hellemaa, projektledare FMV tel 08-782 4208
Lars Wigert, informationsdirektör FMV tel 070-582 6385
Magnus Ingesson, vd Bofors Weapon Systems tel 070-521 2776

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01330/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01330/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=73994

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF