Jan Nygren till Saab

Jan Nygren anställs på Saab som Senior Advisor till koncernchefen med
bland annat koncernansvar för corporate communications, samhällsfrågor och
koordinering av insatserna på den svenska marknaden.

Jan Nygren har tidigare bland annat varit verksam som statssekreterare i
Försvarsdepartementet, 1988-1991, och som statsråd 1994-1996. Jan Nygren
är sedan 1997 VD i Riksbyggen och har tidigare varit marknadschef och
informationsdirektör i samma företag.

Jan Nygren börjar på Saab den 1 augusti i år.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Halse, VD, Saab AB 013-18 71 05

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00810/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00810/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=71858

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF