Saab Training Systems har tecknat ett betydande internationellt kontrakt

på leverans av stridsträningsanläggning

Saab Training Systems i Huskvarna har fått en order på en mobil
stridsträningsanläggning från den holländska armén. Kontraktsvärdet
överstiger 560 miljoner svenska kronor och leverans påbörjas år 2001

Kontraktet är ett resultat av en internationell konkurrensupphandling.
Kontraktsvärdet på över 560 miljoner, fördelar sig ungefär lika mellan
utrustning och underhåll under 15 år.

I och med köpet av stridsträningsanläggningen kommer den holländska armén
att kunna genomföra såväl realistiska övningar som analys av övningen och
den enskilde individens insats. Dessa faktorer är viktiga för att uppnå en
effektiv utbildning.

I utrustningen som Saab Training Systems kommer att leverera ingår:
- Lasersimulatorer för direktskjutande vapen som medger hög grad av
realism och verklighetsnära återgivning av all typer av övningar

- System där övningsledningen kan planera, förbereda, initiera och
genomföra övningar. Systemet möjliggör även analys och utvärdering

- System för simulering av indirekt eldgivning såsom artilleri,
granatkastare, minor, kanoner och kemiska stridsmedel

- System för att förbereda och utföra en effektiv genomgång av genomförd
övning.

För Saab Training Systems innebär kontraktet ett genombrott i en ny nisch.
Upphandlingar av liknande stridsträningsanläggningar pågår för närvarande
i flera andra länder.

Saab Training Systems AB verkar inom området militär utbildningsmateriel;
lasersimulatorsystem, stridsträningsanläggningar, grafiska simulatorer
samt målmateriel. Företaget är ett helägt dotterbolag till Saab AB.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ohlson, VD Saab Training Systems tel 036-38 86 01
Dan Sundqvist, Marknadsdirektör Saab Training Systems tel 036-38 86 81

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT01050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT01050/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=72432

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF