Stor order till Saab Nyge Aero - samarbete med Bombardier Aerospace

värt
183 miljoner kronor

Saab Nyge Aero i Nyköping har fått en order värd 183 miljoner från
Bombardier Aerospace i Kanada. Saab Nyge Aero skall i verkstäderna i
Nyköping bygga om och modifiera två exemplar av amfibieplanet Canadair CL-
415. Uppdraget kommer att ta tre år att genomföra, och företaget räknar
med att nyanställa ett tjugotal medarbetare. Ordern som också innefattar
option på ett tredje flygplan kommer att skapa exportmöjligheter för andra
delar av svensk högteknologisk industri.

- Ordern innebär förutom själva affären att vi nu är etablerade som ett
modifieringscenter för Bombardier Aerospace´s kommande beställningar säger
VD för Saab Nyge Aero Björn Sundén. Detta innebär också att vi har en
referensorder när vi arbetar vidare med att marknadsföra oss som ett
internationellt modifieringscenter för flygplan.

Grundversionen av CL-415 är ett flygplan som från sjöar och större
vattendrag skopar upp ca sex ton vatten, som sedan används för att bekämpa
skogsbränder. Vad Saab Nyge Aero skall göra är att modifiera planet till
att även kunna användas vid sk SAR, Search and Rescue inkluderande
kapaciteten att lösa havs- och miljöövervakande uppgifter.

Ett femtiotal flygplan av grundmodellen används idag världen över.

- Vår uppdragsgivare har nu fått en första order från en kund i
medelhavsområdet på ombyggnad av två CL-415 med option på ett tredje,
säger Björn Sundén.

Viktig order för annan industri
Projektet får även betydelse för andra delar av svensk högteknologisk
industri. Ericsson Micro Wave System är en tung underleverantör av teknik
och utrustning, och Rymdbolaget ser en god exportpotential av sitt
havsövervakningssystem.

Kustbevakningen och Räddningsverket provade under somrarna 1995 och 1996
CL-415 för brandbekämpning på olika platser i Sverige och fann att
flygplanet är väl lämpat för svenska förhållanden. Möjligheten till
modifiering och ombyggnad till ett komplett sjöräddningsflygplan
inkluderande förmågan att lösa havs- och miljöövervakande uppgifter,
kommer sannolikt att väga tungt vid nästa beslut om inköp av flygplan inom
ramen för myndigheternas uppdrag från regeringen.

För Skavsta flygplats utanför Nyköping, allt aktuellare som nästa
storflygplats, innebär förstärkningen i Saab Nyge Aeros personal och
kunnande en ökad konkurrenskraft.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sundén, VD Saab Nyge Aero AB
tel 070-567 40 75

www.saab.se

infosaab@saab.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00160/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00160/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=70872

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF