Försvarsmakten beställer RBS 23 BAMSE

Försvarsmakten har genom Försvarets materielverk (FMV) beställt
serieproduktion av luftvärnsrobotsystemet BAMSE. Beställningen kommer
efter en period av fördjupade utvärderingar av systemets prestanda och
vidareutvecklingspotential för framtida hotbilder.

För det svenska luftförsvaret innebär anskaffningen att den allra senaste
tekniken görs tillgänglig och att det nu blir möjligt att vidareutveckla
såväl operativ förmåga som kompetensen hos luftvärnets officerare.

RBS 23 BAMSE är ett mycket modernt system med utomordentligt höga
prestanda, något som bekräftats av de omfattande och oberoende
utvärderingar som i närtid genomförts av Försvarsmakten, FMV och FOA.

Beställningen innebär också att Sveriges förmåga inom det strategiskt
viktiga luftvärnsrobotområdet kan fortsätta att utvecklas.

RBS 23 BAMSE kommer att utgöra grunden för framtida vidareutveckling av
luftvärnssystem för alla försvarsgrenar.

- Genom beställningen stärks Saab Bofors Dynamics ställning som tekniskt
kompetenscentra och som en långsiktig leverantör av kvalificerade
robotsystem till den svenska Försvarsmakten, säger VD för Saab Bofors
Dynamics, Ingemar Andersson.

- Internationellt ökar vår trovärdighet och attraktivitet som
samarbetspartner för utländska myndigheter och industrier

Utvecklingen av RBS 23 BAMSE beställdes hos dåvarande Bofors Missiles i
maj 1993 och serieexemplar av eldenheter och robotar kommer att levereras
till Försvarsmakten med början 2003. Systemet är ett system som lämpar sig
väl för att ingå i nya försvarskoncept som t ex RMA (Revolution in
Military Affairs). Förmågan att skydda
t ex vital infrastruktur mot anfall med kryssningsmissiler är mycket hög.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, v g kontakta
Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics, Tfn 0173-33233

Övrig information finns på www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00020/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00020/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=75484

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF