Saab Ericsson Space utrustar solforskningssateliter

Saab Ericsson Space utrustar solforskningsatelliter

Lördag eftermiddag, kl 14.40 svensk tid, skjuts Cluster II upp från raketbasen
Baikonur i Kazakhstan. Det är ryska Soyuz som placerar två identiska
solforskningssatelliter i en polär elliptisk bana, 19 000 till 119 000 km över
jordytan. ESA, den europeiska samarbetsorganisationen där Sverige är ett av 15
deltagande länder, står bakom och leder det unika solforskningsexperimentet.

Saab Ericsson Space i Göteborg ansvarar för satelliternas antenner och kablage
samt de separationssystem som möjliggör separationen av satelliterna från
raketen vid uppnådd banhöjd. Austrian Aerospace, ett dotterbolag till Saab
Ericsson Space, har utvecklat satelliternas termiska isoleringshöljen.Totalt
fyra satelliter ingår i Cluster II-experimentet. De resterande två skjuts upp
den 9 augusti, också från Baikonour-basen i Kazakhstan.

Cluster II är en del av ett större internationellt program med uppgift att
kartlägga hur solen och jorden samverkar. Satelliterna kommer att ingå i en
formation av satelliter från många olika länder där bl a tidigare uppskickade
ESA/NASA satelliten SOHO finns med. Satelliterna observerar solen och den
höghastighetsvind av laddade partiklar, huvudsakligen bestående av elektroner
och protoner, som rycks loss från solens yta och blåser ut i rymden.

Cluster II satelliterna kommer att passera igenom jordens magnetfält under två
års tid för att komplettera den mest detaljerade undersökning som hittills
gjorts om hur solen och jorden agerar tillsammans. De är utrustade med ett
antal instrument för uppmätning av laddade partiklar och av elektriska och
magnetiska fält. Svenska forskare har medverkat i utvecklingen av
instrumenten.

Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar.
Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik,
styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är
marknadsledande inom vissa av sina produktområden.

Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt
dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650 varav drygt hälften
är civilingenjörer eller teknologie doktorer.

Företaget ägs av Saab och Ericsson.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-
, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som
bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics,
Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation
Services.

Ericsson är en världsledande leverantör inom telekommunikation. Koncernen
levererar avancerade system och produkter för fast och mobil kommunikation,
både i allmänna och privata nät.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef tel. 031-735 44 63

Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/14/20000714BIT00450/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/14/20000714BIT00450/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=75704

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF