Saab Ericsson Space utvecklar rymdutrustning till Intelsat

Saab Ericsson Space, Göteborg, har blivit valda av Astrium, Europas
största rymdindustriföretag, att leverera mikrovågselektronik till
Intelsat-X, internationella organisationen Intelsats nya satelliter.
Satelliterna, som blir Intelsats hittills största och mest kraftfulla,
skall förmedla telekommunikationstjänster över Atlanten.

Saab Ericsson Space kontrakt med Astrium omfattar utveckling och
konstruktion av satelliternas mottagare för C- och Ku-banden och totalt
skall 45 enheter levereras under 2001.

Saab Ericsson Space har lång erfarenhet av att utveckla och producera
mikrovågselektronik för telekommmunikationssatelliter och under åren har
ett sextiotal satelliter utrustats med sådana system.

Samarbetet mellan Saab Ericsson Space och Astrium är väletablerat sedan
många år. Tidigare, större åtaganden omfattar omborddatorerna till
Ariane- och Spot-programmen samt rymdutrustningar till ESA-relaterade
program.

Intelsat-X kommer förmedla telekommunikationstjänster över Atlanten och
förbinda västra Europa med Nord-, Mellan- och Sydamerika. Satelliterna,
med en uppskjutningsvikt på ca 5 000 kg, tas i funktion år 2002 och
livslängden är beräknad till 13 år.

Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar.
Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik,
styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är marknads-
ledande inom vissa av sina produktområden.

Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping
samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650, varav
drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer.

Företaget ägs av Saab och Ericsson.

Saab är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt
inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter
och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi.

Ericsson är en världsledande leverantör inom telekommunikation. Koncernen
levererar avancerade system och produkter för fast och mobil
kommunikation, både i allmänna och privata nät.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef: tel 031-735 4463
Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/20/20000720BIT00240/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/20/20000720BIT00240/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=76027

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF