Stororder till Saab Barracuda på multispektrala, mobila maskeringssystem

Stororder till Saab Barracuda på multispektrala,
mobila maskeringssystem

Saab Barracuda AB har fått en viktig order från Försvarets Materielverk
(FMV) på multispektrala, mobila maskeringssystem för Leopard 2
stridsvagnar. Ordervärdet är cirka 75 miljoner kronor.

Barracudas multispektrala, mobila maskeringssystem, MCS, är en unik
produkt med mycket avancerade egenskaper inom termiska, radar, nära
infraröda och visuella området. Med MCS får såväl soldater som fordon ett
optimalt skydd mot både spaning och träff.

Leveranserna kommer att fördelas över tre år med slutleverans i september
2002. Kontraktet innehåller dessutom optioner för leverans efter 2002.

Saab Barracuda AB i Gamleby är ett företag i Saab-koncernen. Saab
Barracuda AB utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster
för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning.
Företaget, med dotterbolag i fyra länder samt kunder och representation i
ett 40-tal länder, är världsledande i branschen.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Göte Nilsson, VD, Saab Barracuda AB tel0493 - 148 12
Bibbi Johansson, PR-chef, Saab Barracuda AB tel 0493 - 148 11

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/07/20000707BIT00430/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/07/20000707BIT00430/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=75008

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF