Vidareutveckling av STRIC utbildningssimulator

FMV (Försvarets materielverk) har beställt vidareutveckling av
omvärldssimulatorn för STRIC från CelsiusTech Systems AB i Järfälla.

Simulatorsystemet används primärt vid utbildning av flygstridsledare och
taktiker för luftbevakning för befattningar i flygvapnets nya
stridsledningscentraler STRIC. En separat version av simulatorn används
därutöver för teknisk STRIC utprovning.

Beställningen, som uppgår till ca 40 miljoner kronor, omfattar
vidareutveckling av funktioner i simulatorsystemet som genererar en autentisk
omvärld till den STRIC anläggning i vilken utbildning sker. Simulatorn
simulerar hela STRIC omgivningen, det vill säga JAS 39 Gripen, FSR 890 och
övriga STRIC omgivande system från flygvapnet, armén och marinen inklusive
modern datakommunikation och taktiska radiofunktioner. Den avancerade
simulatorn som nu vidareutvecklas medger mycket hög realism i utbildningen för
taktisk tjänst i STRIC.

Leveransen till flygvapnets STRIL-skola i Uppsala av nya funktioner sker vid
årsskiftet och planeras tas i bruk där under första kvartalet 2001. I
uppdraget till CelsiusTech Systems AB ingår även definitionsarbete för
fortsatt funktionstillväxt i simulatorn.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-
, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som
bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics,
Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation
Services.

För ytterligare information, v g kontakta
Lars Svanberg, Uppdragsledare, FMV tel 070-516 1010
Lars Wigert, Informationsdirektör, FMV tel 070-582 6385
Björn Nordwinger,
Projektledare, CelsiusTech Systems AB tel 08-580 84 000
Marinette Radebo,
Affärsansvarig, CelsiusTech Systems AB tel 08-580 84 000

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00630/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00630/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=75430

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF