AerotechTelub medverkar i utvecklingen av nytt radiosystem för JAS 39 Gripen

AerotechTelub medverkar i utvecklingen av nytt radiosystem för JAS 39
Gripen

AerotechTelub har fått en order på drygt 23 Mkr från FMV för
entreprenadarbeten inom projekt TARAS.

TARAS står för TAtisktRAdioSystem och är svenska flygvapnets nya taktiska
radiosystem för kommunikation med b la stridsflygplan JAS 39 Gripen. TARAS
kommer på sikt att ersätta nuvarande radiosystem som togs i bruk under 60-
talet. Härmed ökar förmågan att leda och kommunicera med flygplan JAS39
Gripen.

AerotechTelub insatser i TARAS-projektet innebär praktiskt medverkan i
specifikationsframtagning, verifiering av produkter, installationer och
driftsättningar etc. Arbetet berör till största delen icke flygburen
materiel, s k "markutrustning".

Det här är en viktig order som visar FMV´s förtroende för oss och vår
kompetens. Ordern innebär att den redan uppbyggda kompetensen inom
radioteknik och datakommunikation fortsätter att utvecklas mot det absolut
senaste inom teknikområdena, säger Peter Koinberg som är affärsenhetschef
inom AerotechTelub division Communications.

För ytterligare information kontakta:

Peter Koinberg, affärsenhetschef inom AerotechTelub division
Communications, telefon 0589-39 76 76, mobil 070-639 76 76.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.

Företaget ägs till 57procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00810/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00810/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=77594

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF