Rikspolisstyrelsen tecknar ramavtal med AerotechTelub

Rikspolisstyrelsen tecknar ramavtal med AerotechTelub inom IT-
säkerhetsområdet. Avtalet kan tillämpas för säkerhetstjänster i
operativsystem, servermiljö, PC och nätoperativsystem,
kommunikationssäkerhet, brandväggar, kryptering, utbildning och
dokumentation. Avtalet gäller i första hand under ett år med möjlighet för
RPS att förlänga avtalstiden.
Vår långa erfarenhet av uppdrag åt kunniga kunder med höga säkerhetskrav
gör oss till en lämplig partner åt Rikspolisstyrelsen säger Jerker Löf,
som är ansvarig för verksamhetsområdet IT-säkerhet inom AerotechTelub.
Avtalet stärker vår position inom informationssäkerhet som är ett av våra
starka expansionsområden.

För ytterligare information kontakta:
Jerker Löf, affärsenhetschef Informationssäkerhet, telefon 0470-42531,
mobil 070-584 80 36
eller informationsdirektör Bertil Ullergren, telefon 0470-422 42, mobil
070-621 10 28

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.
Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00340/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00340/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=77694

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF