Stororder till AerotechTelub på testsystem

AerotechTelub har fått beställning på testsystem till stridsvagn Leopard 2
från det tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann GmbH. Beställningen är på
74 miljoner kr.

Krauss-Maffei Wegmann GmbH i München är huvudleverantör av stridsvagn
Leopard 2 till Försvarets materielverk och den svenska Armén.

Åtagandet omfattar utveckling och leverans av ett testsystem benämnt TEMC
(Test Equipment Maintenance Computer). Testsystemet ska användas för
fältmässig felsökning och diagnos av stridsvagnen. Arbetet med
testsystemet kommer att pågå under 2,5 år och slutlevereras i slutet av år
2002. Ca 20 personer inom AerotechTelub kommer att arbeta med uppdraget.

Testsystemet innebär att den svenska armén får ett modernt hjälpmedel som
nedbringar ledtider och ökar precisionen vid felsökning - diagnos. Dessa
faktorer är viktiga för att uppnå en hög taktisk tillgänglighet och en låg
total driftkostnad.

För AerotechTelub innebär kontraktet ett genombrott inom området
datorbaserade testsystem för stridsfordon, säger Mats Pettersson, som är
divisionschef inom AerotechTelub. För närvarande pågår upphandlingar av
liknande testsystem för andra typer av avancerad försvarsmateriel inom det
svenska försvaret. Det finns också motsvarande affärsmöjligheter
internationellt säger vidare Mats Pettersson

För ytterligare information kontakta:

Divisionschef, Marknadschef,
Mats Pettersson Bo Johansson
tel 013-23 15 94, tel 013-23 18 46,
mobil 070-624 74 01 mobil 070-573 68 79
e-mail: e-mail:
mats.petterson.@aerotechtelub.se bo.johansson@aerotechtelub.se

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.
Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00830/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00830/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=77597

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF