Världens största nivåmätprojekt till Saab Marine Electronics

Det brasilianska oljebolaget Petrobras har lagt en order hos
göteborgsföretaget Saab Marine Electronics på radarbaserade nivåmätsystem till
lagringscisterner. Ordern beräknas vara värd cirka 50 miljoner kronor. Detta
är den största uppgradering av nivåmätsystem till oljeterminaler och
raffinaderier som skett. Saabprodukterna väljs för sin höga noggrannhet och
tillförlitlighet och för att de uppfyller de höga miljökrav som Petrobras har
för denna typ av utrustning.

Under tre års tid skall Saab Marine Electronics leverera radarbaserade
nivåmätsystem till olika oljeanläggningar runt om i Brasilien. I år skall
cirka 500 nivåmätgivare levereras. Petrobras får ett digitalt system med
högsta noggrannhet och tillförlitlighet vilket anses särskilt viktigt ur
miljöhänseende. Risken för utsläpp på grund av överfyllnad elimineras i stort
sett genom den radarbaserade mätmetoden. Just miljöhänsynen har uppgivits som
ett tungt vägande skäl för att välja de svenska produkterna.

Saab Marine Electronics, som sedan i mitten av sjuttiotalet utvecklat och
marknadsfört radarbaserade nivåmätgivare till både fartyg och olje-och
processindustrin, är världsledande och har på senare tid expanderat globalt
med tolv egna dotterbolag världen över.

Företaget, som har egen utveckling och tillverkning med huvudkontor i
Göteborg, har drygt 300 anställda och omsättningen 1999 uppgick till 489
miljoner kronor.

Saab Marine Electronics ingår i Saab-koncernen.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Informationsansvarig Ann Lövdahl tel 031-3370 155

www.saab.tankradar.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/22/20000822BIT00360/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/22/20000822BIT00360/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=79483

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF