Aerothrust får kontrakt av amerikanska försvaret

Aerothrust Corp., en del av affärsenheten Celsius Aviation Services, har
tecknat ett nytt avtal, värderat till MSEK 1 020, för underhåll av
jetmotorer. Företaget, som har sin bas vid Miami International Airport,
kommer att utföra underhåll på jetmotorer av typen JT8D Pratt&Whitney för
flygmaskinerna C-9 för amerikanska flottan/marinkåren och C-9, T 43-A och
C-22B för flygvapnet.
Dessa flygmaskiner används huvudsakligen för transport av personal,
förnödenheter och utrustning. Motorerna kommer att fraktas till företagets
fabrik i Miami från olika delar av landet, samt från militärbaser i
Tyskland och Japan.

- Vi är mycket nöjda med detta avtal och fortsätter att utveckla vårt
samarbete med det amerikanska försvaret, säger Christer Persson, VD och
koncernchef för Celsius Aviation Services.

Aerothrust med 260 anställda har nyligen avslutat ett femårigt kontrakt
med det amerikanska försvaret som varit framgångsrikt. Det nya kontraktet,
som löper över en sexårsperiod, är resultatet av en budgivningsprocess i
hård konkurrens med ett flertal andra företag som också är verksamma inom
underhåll av jetmotorer.

Affärsenheten Celsius Aviation Services, med huvudkontor i USA, erbjuder
underhåll av både civila och militära flygmaskiner på ca 30 platser runt
om i världen. Verksamheten i USA står för ungefär två tredjedelar av
försäljningen, medan Europa och Australien/Sydostasien står för den
resterande delen. Verksamheten omfattar en rad tjänster, bl.a. underhåll
av motorer, komponenter och flygmaskiner men också hantering av
tillgångar, samt ingenjörstjänster knutna till testcells- och
vindtunneltekniker. Celsius Aviation Services har redovisat stark tillväxt
under de senaste fem åren och har en årlig försäljning på mer än MSEK 3
000. Företaget har 1 450 anställda över hela världen.

Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag, är i huvudsak
verksamma inom försvars-, flyg- och rymdindustrin och erbjuder avancerade
produkter och system baserade på sofistikerad informationsteknologi. Saabs
affärsområden omfattar Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support
and Services, Space samt Aviation Services.

För ytterligare information, v g kontakta:
Christer Persson, President and CEO Celsius Aviation Services
Tel. +1 703 683 0007
Jim McMillen, President and CEO, Aerothrust Corporation
Tel. +1 305 526 7301

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/06/20000906BIT00820/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/06/20000906BIT00820/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=82233

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF