Combitech Systems gör ny radiolänk

Combitech Systems AB har fått en beställning från Ericsson Microwave
Systems i Kista på en radiolänk för militärt bruk. Uppdraget sträcker sig
fram till december 2001. Beställningen är värd ca 10 mkr och kommer att
innebära nyanställningar i Jönköping och Växjö.

Radiolänkutrustningen används av försvaret när olika enheter, som är
grupperade i terrängen, behöver snabb datakommunikation. Systemet medför
dubbelriktad trafik mellan en centralstation och upp till 15
slavstationer. Radiolänken använder sig av adaptiv frekvenshoppning som
ger ett ökat skydd mot avlyssning och störning.

- Med introduktionen av nya ledningssystem krävs ett nytt sambandssystem
bl a för att kunna överföra mer information med högre datahastighet.
Strukturen på data är också helt annorlunda med mycket av trafiken baserad
på IP-teknologi, säger Jan Helders, projektansvarig på Ericsson Microwave.

- Det här uppdraget stärker vår position som leverantör av avancerade
tekniska realtidssystem, där vi kan utnyttja våra kompetenser inom hård-
och mjukvara, säger Håkan Lavin, affärsenhetschef på Combitech Systems i
Växjö.

Programvaran som levereras av Combitech Systems i Växjö är ett avancerat
realtidssystem som tillhandahåller all funktionalitet mot radiodelen.
Elektronikenheten som utvecklas i Jönköping består av två stycken
kraftfulla datorer för att ge systemet önskvärd prestanda och framtida
expansionsmöjligheter.

Combitech Systems bildades 1992 och ägs till 65 procent av Saab AB och
till resterande 35 procent av Enea Data AB. För närvarande har företaget
250 konsulter, fördelade på elva orter. Omsättningen 1999 var cirka 160
Mkr. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför Saabsfären. Kunderna
kommer från utvecklingsavdelningarna på stora och medelstora svenska
företag inom branscherna Fordon, Rymd, Försvar, Medicin och
Data/Telekommunikation.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, v g kontakta
Håkan Lavin, affärsenhetschef, Combitech Systems Växjötel 0470 - 70 10 42
Ola Svensson regionchef, Combitech Systems Jönköping tel 070 - 88 95 191

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00130/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00130/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=84095

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF