Ericsson Saab Avionics köper EMC Services i Mölndal

Förvärvet innebär att båda bolagen stärker sina roller inom området EMC
(elektromagnetisk samexistens) som blir allt viktigare att behärska för
att undvika att elektroniska system påverkar varandra på ett icke önskvärt
sätt. Det gäller allt från t.ex. fordon, flygplan, IT-produkter till
industrianläggningar.

EMC Services Elmiljöteknik AB är ett konsultbolag som erbjuder utbildning,
konstruktionsstöd och provning inom EMC-området. Företaget har sex
anställda med kontor i Mölndal.
Ericsson Saab Avionics AB, som ägs gemensamt av Ericsson och Saab, är den
ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen. Bolaget är
tillika Saabs kompetenscentrum inom elektromagnetisk teknik med omfattande
EMC-verksamhet i Linköping. Här ingår även andra elektromagnetiskt
relaterade kompetenser avseende antenner, radarmålarea m.m.
Genom förvärvet stärker Ericsson Saab Avionics sin position som det
ledande företaget inom EMC. Kunderna erbjuds härmed utökade resurser,
bättre geografisk närhet och tjänster som täcker allt från analyser,
simuleringar, konstruktörsstöd, rådgivning och provning till utbildning
med ett omfattande kursprogram.
På motsvarande sätt erbjuds EMC Services' kunder tillgång till en allt
bredare kompetens och stora resurser för simulering och provning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Rolf Sandström, industrisamarbete och investerarrelationer
Tel. +46 8 757 05 61, fax. +46 8 752 89 84, rolf.sandstrom@esavionics.se

Lars Olsson, informationschef
Tel. +46 8 757 03 83, fax. +46 8 752 89 84, lars.olsson@esavionics.se

Ulf Nilsson, vd EMC Services
Tel. +46 31 27 91 36, fax. +46 31 27 02 64, ulf@emcservices.se

www.esavionics.se

www.emcservices.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00460/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00460/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=84152

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF