Franska armén köper ytterligare AT4 CS

Redan 1996 beställde den franska armén ett betydande antal av det då av
Bofors nyutvecklade pansarskottet
AT 4 CS. AT 4 CS är ett pansarvärnsvapen av engångstyp med den speciella
egenskapen att det kan avfyras från ett slutet rum, vilket är en unik
egenskap för ett rekylfritt pansarvärnsvapen. Grundmodellen, AT4, är sedan
många år operativt i flera NATO-länder.

Nu har en ytterligare beställning på AT4 CS lagts av DSA/SPART(Direction
des Systèmes D`Armee/Service des Programmes D`Armements Terrestre) hos
Saab Bofors Dynamics AB. Produktionen sker i samarbete med franska TDA
(Thomson Dasa Armements).

Ordervärdet uppgår till drygt 300 MSEK. Beställningen är inplanerad och
innebär inga nyanställningar men är betydelsefull för beläggningen vid
företagets verkstäder i Karlskoga.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, v g kontakta
Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics Tfn 0586-81223,
070-5823230

Övrig information finns på www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/14/20000914BIT00070/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/14/20000914BIT00070/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=83444

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF