Ny chef för Saab Infomatics

Till ny chef för affärsområde Saab Infomatics har utsetts Dan Jangblad.

Dan Jangblad är sedan 1998 VD för Svenska rymdaktiebolaget och har tidigare
varit chef för Division Framtida Produkter på Saab AB.
Han kommer att tillträda sin tjänst på Infomatics den 15 oktober 2000. Gert
Schyborger kvarstår tills vidare som chef för affärsområdet för att
fr o m den 15 oktober bli ordförande i Infomatics styrgrupp.

Som ställföreträdande affärsområdeschef har utsetts Björn Erman, som också
fortsätter som chef för Ericsson Saab Avioncis AB.

Affärsområdet Infomatics omfattar Saabs verksamheter inom lednings-
och informationssystem. Affärsområdet utvecklar, tillverkar och säljer även
avancerade system för telekrig, avionik, sensorer, simulering och utbildning
samt signaturanpassning. Det är dessutom verksamt inom civila tillväxtnischer.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi.

För ytterligare information, kontakta:
Guy Hörnfeldt, informationschef Infomatics
Tel 08-580 85370, mobilt 070-325 5370

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00350/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00350/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=81763

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF