Saab Bofors Dynamics har erhållit en beställning från FMV

Saab Bofors Dynamics AB har erhållit en beställning från Försvarets
Materielverk på mobila mätbanor, Underwater Data Acquisition System
Saab Bofors Dynamics AB har erhållit en beställning på mobila mätbanor,
benämnda UDAS, Underwater Data Acquisition System, för registrering av
fartygssignaturer.

Varje system består av en linje undervattenssensorer typ BMP 202, vilka
samtidigt detekterar signaturer som akustik, magnetism, tryck och elektriska
fält från passerande fartyg. Signaturerna levereras via fiberoptisk kabel till
ett landbaserat lagrings- och utvärderingssystem, som är inbyggt i en
klimatkontrollerad container med eget dieselkraftverk.

I beställningen ingår även utrustning för mätning av fartygens läge vid
passager samt videokameror för övervakning av mätområdet.

Leverans sker under år 2001.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-
, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som
bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics,
Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation
Services.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Florenius, informationschef Saab Bofors Dynamics AB tel 0586-81223

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00320/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00320/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=83273

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF