Som första laboratorium i Sverige är AerotechTelubs dotterbolag Celsius Metech AB nu ackrediterade mot den nya standarde

Som första laboratorium i Sverige är AerotechTelubs dotterbolag Celsius
Metech AB nu ackrediterade mot den nya standarden ISO/IEC 17025

Celsius Metech är nu som första laboratorium i Sverige ackrediterad
mätplats mot den nya standarden ISO/IEC 17025. Detta innebär att den
ackrediterade mätplatsen även följer den senaste metoden för
mätosäkerhetsberäkning EA-4/02: Expression of the Uncertainty of
Measurement in Calibration. Laboratoriet har samma utrustning och personal
som tidigare då vi hade ansvaret för riksmätplatsen för högfrekventa
storheter. Celsius Metech har nu en ackrediterad mätplats i Arboga både
för HF (Högfrekvensteknik) och LF (Lågfrekvensteknik) med beteckningen
AMP0012.
Ackrediteringen är ett viktigt led i arbetet med att utveckla våra
tjänster inom högfrekvensområdet och kommer ytterligare att stärka vår
position på marknaden säger Stig Nilsson, VD för Celsius Metech AB.
För ytterligare information kontakta:
Marknadschef, Anders Östergren
tel 0589-823 03, mobil 070-530 35 50
e-mail: anders.ostergren@celsius.se

Celsius Metech AB är ett dotterbolag till AerotechTelub.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.
Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/12/20000912BIT00700/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/12/20000912BIT00700/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=83164

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF