TAURUS KEPD 350 genomför ytterligare en lyckad friflygning

München / Vidsel

- Den autonoma stand-off missilen TAURUS KEPD 350, som är avsedd att
beväpna TORNADO IDS och Eurofighter i tyska flygvapnet, genomförde
lördagen 30 september ännu en lyckad test-flygning - den andra sedan test-
flygningarna påbörjades i oktober 1999. Vid den nyss genomförda flygningen
användes för första gången bl.a. ny elektronik för förbättrad navigation
med mjukvara i programspråket ADA, vilket utgör en väsentlig del av
missilens navigationssystem. Flygningen är en del av det
utvecklingskontrakt som det tysk-svenska joint-venture företaget TAURUS
Systems GmbH (TSG) sedan 1998 genomför på uppdrag av tyska
försvarsmaterielverket (BWB). TAURUS Systems GmbH är ett gemensamägt
dotterbolag till LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH (2/3), del av EADS, samt
det svenska företaget Saab Bofors Dynamics AB (1/3).

Test-flygningen genomfördes vid svenska materielverkets provanläggning i
Vidsel (RFN) av ett team sammansatt av medlemmar från den tyska
flygvapnets testflygsenhet WTD-61 och från TAURUS Systems GmbH. Missilen
fälldes från en TORNADO IDS tillhörande WTD-61 och genomförde en flygning
längs en förprogrammerad bana, varvid samtliga testvillkor uppfylldes,
såsom:

1. Separation från flygplanet i sk. "twin-store" konfiguration
2. Vingutfällning och stabilisering i övergångsfasen till friflygning
3. Motorstart efter fällning
4. Lång friflygning med precisionsmanövrer i hög underljuds-hastighet och
på låg höjd.
5. Pop-up manöver och mål-attack i slutet av flygbanan
6. Träff i definierat mål

"Med denna framgångsrika flygning har vi på extremt kort tid (30 månader)
nått ännu en viktig milstolpe i TAURUS utveckling !" deklarerade Manfred
Küsters, VD för TAURUS Systems GmbH. "Nu är jag övertygad om att BWB
kommer att placera en seriebeställning hos vårt europeiska joint-venture
bolag inom kort."

Alldeles nyligen bekräftade den tyske försvarsministern i Berlin att
reduceringarna av den tyska försvarsbudgeten inte kommer att påverka
TAURUS programmet. När utvecklingen avslutas i början av 2002 och KEPD 350
levereras, kommer tyska flygvapnet att bli första flygvapnet i Europa att
införa denna typ av långräckviddigt precisionsvapen i operativ tjänst.

Den modulära standoff missilen TAURUS KEPD 350 är avsedd att bekämpa
starkt försvarade punktmål och kommer att beväpna TORNADO IDS och
Eurofighter. Förutom utveckling av själva missilsystemet och leverans av
28 test missiler, omfattar det löpande kontraktet även konstruktion av
missilstrukturen för kostnadseffektiv tillverkning, modulär elektronik,
TriTec navigationssystem (som förutom tröghetsnavigering även omfattar
satellitnavigering (GPS), terrängreferens navigering (TRN) och
bildreferens navigering), en infraröd målsökare (IRSS), ett
uppdragsplaneringssystem, ett nytt bränslesystem och integration av en
mycket kraftfull turbojetmotor som möjliggör hastigheter upp till Mach 0.9
på extremt låg höjd.

Erfarenheter från de senaste årens väpnade konflikter visar att det finns
ett stort behov av långräckviddiga missilsystem med hög precision som
möjliggör bekämpning av militära mål på stora avstånd utan att bringa
flygplan, besättning eller icke-militära anläggningar i målets närhet i
fara.

För ytterligare information, v g kontakta
Mats Fagerberg, TAURUS Systems GmbH Tel: +49 8252 996814
Fax:+49 8252 996100

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00370/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00370/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=87089

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF