Budbilsföretaget ASA Transport köper transportstyrningssystem av SaabTech Systems

Modern teknik ger snabbare och säkrare leveranser

Budbilsföretaget ASA Transport köper transportstyrningssystem av SaabTech
Systems

SaabTech Systems har av budbilsföretaget ASA Transport i Stockholm fått en
beställning på transportstyrningssystem värd cirka 2 miljoner kronor. För
ASA Transport innebär det nya systemet att verksamheten blir effektivare,
mindre tid går åt till administration och kunderna får snabbare leveran-
ser.

Varje bil utrustas med en transponder som innehåller en mottagare för GPS
(Global Positioning System) och ett Mobitex-modem. Via Mobitex-nätet
skickar transpondern kontinuerligt information om bilens position till en
ledningscentral på ASA Transport.

Praktiskt fungerar systemet så att kunden ringer till ASA Tranports order-
mottagning. Därifrån går sedan ett meddelande vidare till någon av trafik-
ledarna som sitter i en ledningscentral och ser var de olika fordonen be-
finner sig, dels på egna skärmar, dels på en storbildsskärm. Trafikledaren
sänder sedan en order till den bil som har den lämpligaste positionen för
att utföra uppdraget. På en statuspanel som finns i bilen kan föraren se
när en order är på väg. Alla uppgifter om ordern skrivs även ut på en li-
ten skrivare som finns i bilen. Har föraren inte accepterat inom tre minu-
ter skickas ordern vidare till annan förare.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom för-
svars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.


För ytterligare information, v g kontakta
Guy Hörnfeldt, Infomationschef SaabTech Systems tel 08-580 853 45
fax 98-580 87 216
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00820/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00820/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=93960

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF