Celsius TestSystems förvärvar testverksamhet från Ericsson

Celsius Test Systems
förvärvar testverksamhet från Ericsson
Ericsson Telecom överlåter verksamhet för underhåll och vidareutveckling
av testsystem till Celsius Test Systems. Testsystemen används vid
tillverkning och reparation av produkter, som tillverkas av Ericsson
Telecom. Överlåtelse av den här typen av verksamhet är helt i linje med
Ericssons fokusering på sin kärnverksamhet.
Idag är det fem personer, som arbetar i verksamheten och alla kommer i och
med affären att övergå till Celsius Test Systems. Överlåtelsen gäller från
och med 15 november.

Celsius Test Systems kommer på avtalsbasis att leverera aktuella tjänster
till Ericsson Telecom. Samtidigt innebär affären möjlighet till utökade
åtaganden för testlösningar vid tillverkning och reparation av Ericssons
produkter.

- Affären innebär att Celsius Test Systems ytterligare stärker marknads-
positionen som ledande leverantör i Norden på lösningar för test, säger
Torbjörn Trygg, VD för Celsius Test Systems.
- Vi har stort behov av kvalificerad personal, säger vidare Torbjörn
Trygg, och nu får vi ytterligare resurser och kompetens för support inom
testområdet.

För ytterligare information kontakta gärna:
Torbjörn Trygg, VD Celsius Test Systems, tel 0589-81871,
mobil 0708-881871
Bengt Söderquist, Ericsson, tel 08-585 343 65

Celsius Test Systems är ett av Nordens ledande tjänsteföretag inom test
och verifiering. Vi tillgodoser våra kunders behov av system och tjänster
för industriella och militära tillämpningar. Våra viktigaste
verksamhetsområden är telecom, automotive och försvarsindustri. Celsius
Test Systems är ett dotterbolag till AerotechTelub.
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.

Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00890/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00890/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=95586

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF