Combitech Systems får beställning på totalåtagnde med Gambro

Combitech Systems får beställning på totalåtagande med Gambro

Combitech Systems AB i Malmö har fått ännu en beställning från Gambro Lun-
dia AB på Machine To Machine-programvara (M2M) till Gambros nya dator-
plattform för njurvårdsprodukter. Ordern, som är ett totalåtagande med ett
värde av ca 5 MSEK, innebär att Combitech Systems måste anställa ytterli-
gare 5-10 konsulter i Malmö.

Beställningen omfattar totalansvar för Information Service, den del av da-
torplatt-formen som utgör informationshantering och kommunikationsgräns-
snitt mot externa informationssystem. Datorplattformen är en gemensam
plattform på vilken Gambros kommande produkter inom njurvård ska byggas.
Uppdraget ligger helt i linje med Combitech Systems satsningar inom M2M
som innebär att inbyggda datorsystem blir del av större informationssystem
genom de nya tekniker som erbjuds inom trådbunden och trådlös datakommuni-
kation.

- Gambros tekniskt kvalificerade produkter med höga krav på tillförlitlig-
het och säkerhet kräver att vi knyter till oss kompetenta underleverantö-
rer, som kan tillföra viktig kunskap i våra utvecklingsprojekt. Referenser
på genomförda totalåtagande var en annan viktig faktor vid val av underle-
verantör, säger Carl-Henry Örndal, projektledare på Gambro.

- Detta totalåtagande stärker vår position som systemleverantör på markna-
den. Combitech Systems, certifierat enligt ISO 9001, har en lång tradition
av att genomföra totalåtagande och kan på så sätt avlasta kundernas ut-
vecklingsavdelningar. Ett av våra främsta konkurrensmedel är vår förmåga
att utnyttja specialistkompetenser från olika delar av företaget på de re-
gionala marknaderna, säger Per-Ola Malm, regionchef på Combitech Systems i
Malmö.

Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med
spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad sy-
stem- och programutveckling, elektronik- konstruktion, verksamhetsutveck-
ling och utbildning ingår. Combitech Systems bildades 1992 och ingår Saab-
gruppen. För närvarande har företaget 300 konsulter, fördelade på elva
orter i Sverige och utomlands. Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr. Liksom
övriga företag inom Saab-gruppen arbetar Combitech Systems självständigt
och med nära tillgång till ett nätverk av högteknologisk kompetens. Cirka
80 procent av uppdragen genereras utanför Saab-gruppen. Kunderna kommer
från utvecklingsavdelningar på stora och medelstora svenska företag inom
branscherna data/telekommunikation, fordon, medicinteknik, rymd och förs-
var. Combitech Systems är certifierat enligt ISO 9001.


Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med le-
dande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkompo-
nentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom
dialysbehandling för njursjuka med ca 45.500 patienter i 600 kliniker över
hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst av dialysmaskiner
och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT omfattar produk-
ter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen
har en omsättning på ca 20 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett
40-tal länder.

För ytterligare information, v g kontakta
Per-Ola Malm, regionchef, Combitech Systems AB, tel:0708-895140

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00410/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00410/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=92344

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF