Ericsson Saab Avionics tar fram försvarsgemensam teknik

Ericsson Saab Avionics har av FMV (Försvarets materielverk) fått en
beställning på en fortsättning av det försvarsgemensamma projektet ÖSTEN
inom telekrigområdet.

Beställningssumman uppgår till 49 miljoner kronor.

Det främsta syftet är att skapa en teknisk bas utifrån vilken man skall
kunna ta fram kostnadseffektiva störsystem för samtliga försvarsgrenar.
Det närmaste målet är att inom två år bygga två demonstratorer; en för
marint bruk och en för flygbruk.

Arbetet skall bilda grunden för en utveckling av modulärt uppbyggda
telekrigsystem. Dessa skall enkelt och kostnadseffektivt kunna anpassas
med hänsyn till förändrad hotbild, nya funktioner och ny teknik.

Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Ericsson och Saab och är den
ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen. Här ingår
bl.a. presentationssystemet EP-17 och telekrigsystemet EWS-39.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Lars Olsson, informationschef Ericsson Saab Avionics AB, Kista.
Tel. 08-757 03 83. Fax. 08-752 89 84.
E-post: lars.olsson@esavionics.se
Webbplats: www.esavionics.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00430/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00430/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=95501

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF