Genombrott för AIS-transpondrar i Portugal

Saab TransponderTech AB har nyligen tagit en genombrottsorder med AIS-
transpondrar (Automatic Identification System) i Portugal. Lissabons
hamnmyndighet har beslutat att införa ett övervakningssystem för båtar
verksamma i hamnen, baserat på AIS-teknologin som kommer att bli ett
internationellt obligatorium om några år.


Lissabons hamnmyndighet kommer att integrera en AIS-basstation och 44
mobila AIS-stationer i denVTS (Vessel Traffic System) som levererats av
Norcontrol IT. Introduktionen av AIS kommer väsenligt att öka
sjösäkerheten samt möjligheten till automatisk fjärrövervakning av fartyg
i Lissabons hamn. Ett effektivare utnyttjande av hamnens båtar och fartyg
erhålls också när AIS-systemet tas i bruk. Ordern är värd cirka 3 miljoner
kronor.

Saab TransponderTech som ingår i affärsområde Saab Infomatics är
världsledande inom AIS-teknologin och har över 10 års erfarenhet på
området. AIS-systemet från Saab TransponderTech har levererats till många
länder runt om i världen.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.


För ytterligare information, var vänlig kontakta
Holger Ericsson, Marketing
Director
TEL: 013-18 80 00
FAX: 08-627 49 49
e-mail:holger.ericsson@transpondertech.se
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00100/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00100/bit0003.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=95420

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF