Saab Ericssion Space förvärvar Hollands största rymdindustri

Saab Ericsson Space förvärvar Hollands största rymdindustri

Saab Ericsson Space, med huvudkontor i Göteborg, förvärvar 65% av Hollands
största rymdföretag Fokker Space. Saab Ericsson Space blir härigenom
Europas största underleverantör av rymdutrustningar och en av världens
ledande inom sin bransch. Fokker Space är specialiserade på tillverkning
av solpaneler och robotstyrda instrument, däribland rymdstationens
European Robotic Arm. För det europeiska bärraketprogrammet Ariane
utvecklas specialgjorda strukturer. Fokker Space har 400 anställda och en
omsättning på 800 miljoner kronor. Den holländska industrikoncernen Stork
förvärvar resterande 35% av företaget.

- Förvärvet stärker Saab Ericsson Space position som en av världens
ledande leverantörer av rymdutrustningar. Saab ska växa organiskt och
genom förvärv, så affären ligger helt i linje med vår affärsstrategi,
säger Bengt Halse, Saabs koncernchef.

Parterna undertecknar idag en avsiktsförklaring och köpet förväntas bli
avslutat, efter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter, i början av
nästa år.

Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space:
- Fokker Space tillför nya starka nischprodukter till vårt sortiment och
vi blir ännu mer attraktiva för våra partners på världsmarknaden. Vi
känner Fokker Space sedan tidigare och uppskattar den skicklighet och
affärsmässighet som företaget besitter. Våra företagskulturer passar också
bra ihop. Nu tar vi ett nytt steg och går in som majoritetsägare. Saab
Ericsson Space, Austrian Aerospace och nu Fokker Space kommer att ha ett
nära samarbete när det gäller produktutveckling, upphandling och
marknadsföring. Det nya förvärvet är också ett logiskt steg i den
omstruktureringsprocess som är nödvändigt inom europeiska rymdindustrin,
även på underleverantörsnivå.

Hans Berends van Loenen, VD för Stork Aerospace:
- Vår ägarandel i Fokker Space innebär en förstärkning av synergin för
flyg- och rymdtekniker i allmänhet och av rymdaktiviteter i synnerhet.
Teknikutvecklingen inom rymd är mycket betydelsefull för flyg- och
försvarsindustrin.

Fokker Space kommer, som en konsekvens av köpet, att byta namn till Dutch
Space Industry BV (DSI). Pieter G. Winters fortsätter som VD för det nya
bolaget.

Saab Ericsson Space är en oberoende leverantör av rymdutrustningar och
samägt av Saab och Ericsson. Företaget utvecklar och tillverkar, efter
förvärvet av Fokker Space, digital och analog elektronik,
mikrovågsprodukter, mekaniska system, termisk hårdvara, strukturer,
solpaneler och robotstyrda instrument för bärraketer och satelliter och är
marknadsledande inom flera av sina produktområden.

Saab Ericsson Space huvudkontor ligger i Göteborg, en division finns vid
Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike, Holland och USA. Antalet
anställda är
1 000 varav drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, informationschef tel:031-735 44 63
Saab Ericsson Space mobil: 0705-35 08 18

www.saab.se

Informationen finns också tillgänglig på www.space.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/28/20001128BIT00890/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/28/20001128BIT00890/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=96257

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF