Saab Marine Electronics får stora order på nivåmätsystem

Saab Marine Electronics har den senaste tiden kraftigt stärkt sin
ställning som världsledande leverantör av nivåmätsystem baserade på
radarteknik.

I Korea erhölls kontrakt på 9 miljoner USD (cirka 90 miljoner SEK) för
leveranser till Hyuindai- och Dawoe-varven. Den goda tankermarknaden har i
övrigt också medfört en orderboom.

Till denna goda situation adderas fortsatta framgångar med
nivåmätutrustning till den landbaserade oljeindustrin som gör goda vinster
på grund av de höga oljepriserna.

-Ju dyrare oljan blir desto mera värdesätter kunderna våra produkters
unika mätnoggrannhet, säger företagets VD Kurt Isaksson.

Saab var först i världen med att använda radarteknik för nivåmätning. Med
ett omfattande patentskydd och stora satsningar på forskning och
utveckling bibehålls försprånget på marknaden. Detta förstärks av ett
kraftfullt marknadsnät med dotterbolag i 11 länder. Totalt har Saab Marine
Electronics 320 anställda varav cirka 200 i Sverige. Omsättningen år 1999
uppgick till 489 miljoner kronor med en exportandel på 98%.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Ann Lövdahl, Informationsansvarig Tel: 031-3370 155
Fax: 031-25 39 22
e-mail: ann.lovdahl@marine.saab.se

www.saab.tankradar.com
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00180/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00180/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=96373

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF