Bodycote köper Saabs ytbehandlingsföretag

Den engelska börsnoterade materialteknikkoncernen Bodycote köper i dag
genom sitt helägda svenska dotterbolag Bodycote Thermotreat AB, Saabs båda
helägda ytbehandlingsföretag Yttec AB med verksamhet i Katrineholm och
Karlstad samt Celsius Nussbaum GmbH med verksamhet i Kaufbeuren, Tyskland.

Affären påverkar ej Saab-gruppens resultat och har marginell effekt på
balansräkning och kassaflöde. De båda företagen omsätter tillsammans ca
110 MSEK per år. Genom affären, som är ett led i Saabkoncernens
strategiska renodling, kommer Saabs ytbehandlingsverksamheter, som
tillsammans har ca 170 anställda att ingå i kärnaffären i den
världsledande materialtekniskt inriktade Bodycotekoncernen. Bodycote har
verksamhet i ett 20-tal länder och fler än 6000 anställda, vilket ger
utmärkta möjligheter till fortsatt positiv utveckling för båda företagen.

- Det är två lönsamma och välskötta företag med unika kompetenser som på
detta sätt får en framtid i en dynamisk och framgångsrik miljö, något som
jag är övertygad om att de kommer att ta väl tillvara, säger Per Ove
Morberg, chef för Saabs verksamhetsområde Other Operations.

- Genom förvärven av Yttec AB och Celsius Nussbaum GmbH kommer Bodycote
att ytterligare förstärka sin position som den kompletta leverantören av
värme- och ytbehandlingstjänster, säger Tommy Crona, koncernchef för
Bodycote Thermotreat AB.

En avsiktsförklaring ska tecknas mellan Bodycote och Saab om att ta upp
förhandlingar om ett långsiktigt samarbete avseende materialtekniska
tjänster. Förhandlingarna avser såväl ett leveransavtal för tjänster från
CSM Materialteknik till Bodycotekoncernen, som en avyttring av Celsius
Materials Karlskoga till Bodycote Thermotreat AB.

Bodycote Thermotreat, med fler än 30 serviceenheter i Sverige, Danmark,
Finland och Österrike, ingår i Bodycote-koncernen som med fler än 200
enheter i 20 länder är världens ledande företag inom värme- och
ytbehandling. Bodycote Thermotreat planerar att fortsätta sin expansion
inom ytbehandlingsbranschen, främst genom förvärv i Finland och Danmark.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Per Ove Morberg, chef Other Operations, Saab AB tel 08-463 00 69
070-622 87 47
Tommy Crona, VD för Bodycote Thermostreat ABtel 031-332 19 50

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001219BIT01140/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001219BIT01140/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=99950

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF