Eurocopter beställer reparationsarbeten från AerotechTelub

Eurocopter beställer reparationsarbeten på helikoptrar i stor omfattning
från AerotechTelub

Eurocopter, som tillverkar helikoptrar i Tyskland och Frankrike, beställer
från AerotechTelub återuppbyggnad och reparation av 2 helikoptrar (BO
105). Ordern är värd ca 4 miljoner kr.

Helikoptrarna har bl.a. använts av polisen i Tyskland och har varit
utsatta för hårda landningar med stora skador som följd. Den ena
helikoptern har fortfarande stora plåtskador som kräver att reparationen
utförs i en speciell reparationsjigg.

Efter plåtreparationen kommer AerotechTelub att installera helt nytt
kablage, ny instrumentering och övriga komponenter i helikoptrarna. I
uppdraget ingår också att leverera helikoptrarna under våren till de nya
kunderna i England och Finland. Helikoptrarna kommer att användas för
ambulanstjänst.

Ordern är mycket intressant då vi nu stärker vår position inom
helikopterområdet, säger Bo Petersson, som är divisionschef i
AerotechTelub.
Vi har ett uppbyggt kontaktnät med Eurocopter i Tyskland genom att vi är
deras Service Station i Sverige och vi har förhoppningar om att få flera
liknande uppdrag även framöver säger vidare Bo Petersson.

För ytterligare information kontakta:
Ingvar Carlson, Marknadschef AerotechTelub tel 013-231 366,
mobil 070-675 91 50 e-post: ingvar.carlson@aerotechtelub.se

AerotechTelub
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik,
elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt
valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder
kronor.
Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande
högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/11/20001211BIT00150/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/11/20001211BIT00150/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=98202

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF