FN-beslut ger affärsmöjligeter för Saab TransponderTech

FN:s organ för maritima frågor (IMO) har tagit ett beslut att revidera
säkerhetsbestämmelserna för sjöfarten (SOLAS
kapitel V), vilket bland annat innebär att det automatiska
identifikationssystemet AIS (Automatic Identification System)
blir krav på de cirka 56 000 fartyg som är definierade inom SOLAS ramar.

Reglerna träder i kraft från och med 1 juli 2002 och kommer att ge stora
affärsmöjligheter för Saab TransponderTech AB som är världsledande inom
AIS-teknologi. Även fartyg som inte är Solas-klassificerade kommer att
vara en tillgänglig marknad.

Dessutom kommer infrastruktur för hamnar, floder och kuster att behöva
byggas ut för att kunna ta emot information från AIS-transpondrarna.
Informationen ska kunna distribueras på ett effektivt sätt till behöriga
vid till exempel en sjöräddningsoperation.

Saab TransponderTech har utvecklat transpondrar för både sjöfart och flyg
i över tio år. Fram till idag har Saab TransponderTech levererat mer än
500 transpondrar till både nationella och internationella kunder. Saab
TransponderTech har ett nära samarbete med Sjöfartsverket och deltar också
i det internationella standardiseringsarbetet inom IMO.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Bergholtz, President Tel:013-18 19 58
e-mail: lars.bergholtz@transpondertech.se Mobil: 070-889 45 30
Fax:013-18 23 77
Guy Hörnfeldt,
Director of Communications and PR Tel:08-580 853 70
e-mail: guho@infomatics.saab.se Mobil: 070-325 53 70
Fax:08-580 872 16

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/07/20001207BIT00200/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/07/20001207BIT00200/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=97847

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF