Kockums Industrier säljer tillverkningen av vindkrafttorn till Enercon

Kockums Industrier säljer tillverkningen av vindkrafttorn till tyska
Enercon

Avtal har idag träffats mellan Saabs helägda dotterbolag Kockums
Industrier (KIAB) i Malmö och den tyska vindenergikoncernen Enercon, genom
vilket Enercon övertar KIABs tillverkning av vindkrafttorn. Affären berör
ca hälften av KIABs 215 anställda. Försäljningen är ett led i Saabs
strukturering av verksamheten efter förvärvet av Celsius.

Affären påverkar ej Saab-gruppens resultat, och har marginell effekt på
balansräkning och kassaflöde. Tillverkningen av vindkrafttorn omsätter
knappt 100 miljoner kronor per år.

- Affären är ett kvitto på att Enercon uppskattat kvalitén på de 140 torn
vi hittills levererat och ett bevis på att Enercon önskar satsa vidare på
den bas vi nu byggt upp i Malmö, vilket ger mycket goda möjligheter för
framtiden, säger Thomas Abrahamsson, VD för Kockums Industrier.

Enercon är en av världens ledande leverantörer av energiomvandlare för
vindkraft. Koncernen har sitt huvudkontor i Aurich nära staden Emden.
Enercon har sedan tidigare sitt Sverigekontor i Fosie utanför Malmö och
KIAB har varit en viktig underleverantör till Enercon av vindkrafttorn
sedan början av 1999. I samband med affären har parterna tecknat ett
hyresavtal för den del av KIABs industrilokaler som berörs av den
överlåtna verksamheten.

Enercon startade produktion av vindkraftverk 1984 och är idag störst i
Tyskland och en av de ledande leverantörerna i världen med
produktionsenheter i Aurich, Magdeburg, Brasilien och Indien samt
säljbolag i ett 15-tal länder. Totalt omsätter Enercon ca 1 miljard tyska
mark och har ca 2500 anställda.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Abrahamsson, VD KIAB tel 040-348547 070-5743591
Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013-181999 070-8894699
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT01430/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT01430/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=99010

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF