Saab TransponderTech har fått en order av Lockheed Martin på automatiska identifikationssystem

Saab TransponderTech har fått en order av Lockheed Martin på automatiska
identifikationssystem

Saab TransponderTech AB har tillsammans med kanadensiska International
Communications and Navigation Limited (ICAN) fått en order från Lockheed
Martin Overseas Corporation att leverera automatiska identifikationssystem
(AIS) för vidareleverans till Grekland och Turkiet. Efter en lång
utvärdering valde Lockheed Martin Saab och Ican som AIS-partner för
projektet. Ordern är värd cirka 10 miljoner kronor och är en konsekvens av
FN:s beslut i förra veckan att revidera säkerhetsbestämmelserna för
sjöfarten.

Det automatiska identifikationssystemet sänder ut fartygets position och
övrig sambandsinformation, mellan fartyg, samt från fartyg till
landbaserade trafikledningscentraler. Fartygen är utrustade med en
transponder som över VHF-radio sänder fartygets identitet, position, fart,
kurs och övrig information till andra fartyg och ledningscentraler.
Systemet kan även informera fartygsbryggan om eventuella kollisionsrisker
med andra fartyg. Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) ställer
krav på att samtliga SOLAS-klassificerade fartyg byggda efter juli 2002
skall vara utrustade med en transponder samt att övriga fartyg i denna
kategori skall fasas in under nästkommande sexårsperiod. Saab/ICAN-
systemets maskinvara och programvara möter IMO:s krav på såväl prestanda
som standarder.

Saab TransponderTech AB är en av världens mest avancerade tillverkare av
transpondrar. Företaget har till dags dato levererat över 500 transpondrar
inklusive ett system som täcker hela Sveriges kustlinje.

ICAN utvecklar och integrerar programvaror med elektroniska kartor (ECS)
för navigation, mätning av sjökort, överlägg med radarinformation och AIS.
ICAN har idag över 120 Regulus and Aldebaran system i drift över världen.

ICAN och Saab har samarbetat i över två år för att utveckla AIS-marknaden
och har levererat AIS-teknologi till två testsystem till den kanadensiska
kustbevakningen. De grekiska och turkiska projekten representerar ett kliv
framåt för en teknologi som ökar säkerheten och skyddar miljön.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Bergholtz, President
Tel:013-18 19 58
Mobil:070-889 45 30
Fax:013-18 23 77
e-mail: lars.bergholtz@transpondertech. se

Guy Hörnfeldt,
Director of Communications and PR
Tel:08-580 853 70
Mobil:070-325 53 70
Fax:08-580 872 16
e-mail: guhoe@infomatics.saab.se
www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00870/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00870/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=98533

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF