SaabTech Electronics får internationell genombrottsorder värd 200 miljoner kronor

SaabTech Electronics får internationell genombrottsorder värd 200 miljoner
kronor på radarvarnare till tyska Tornado-flygplan

SaabTech Electronics AB har erhållit en order på anpassning och
kvalificering av radarvarnare för tyska flygvapnets Tornado-flygplan.

- Den tyska orderna har tiagits i hårt, internationell konkurrens och
innebär ett genombrott för våra radarvarnare på exportmarknaden, säger
Stellan Morén, säljansvarig på division Telekrig, SaabTech Electronics.

SaabTech Electronics har utvecklat system för telekrig sedan slutet av 50-
talet och bland annat levererat radarvarnare till svenska flygvapnets
olika generationer av flygplan. Företaget är också en av världens ledande
leverantörer av flygburna passiva motmedel.

Beställare är flygkonsortiet Panavia företrädd av EADS (European
Aeronautic Defence and Space Company). Slutkund är tyska flygvapnet
företrädd av NETMA (Nato EF2000 and Tornado Development, Production and
Logistics Management Agency).

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Tellås, President SaabTech Electronics Tel:08-580 857 52
E-mail: gate@infomatics.saab.se 070-325 57 52
Fax: 08-580 872 52
Guy Hörnfeldt, Director of Communications and PR Tel:08-580 853 70
E-mail: guhoe@infomatics.saab.se 070-325 53 70
Fax: 08-580 872 16


www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00740/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00740/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=99840

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF