Samarbetsavtal tecknat mellan Saab Bofors Dynamics och tyska DIEHL rörande sjömålsrobotar

Samarbetsavtal tecknat mellan Saab Bofors Dynamics och tyska DIEHL rörande
sjömålsrobotar

Företagen kommer inledningsvis att samarbeta i integrations-
/verifieringsfasen av sjömålsrobotprojektet RBS15 Mk3. Samarbetet kommer
även att omfatta produktion, leveranser, underhåll och framtida
uppgraderingar för såväl den tyska och den svenska marknaden som för
exportmarknaden. Saab Bofors Dynamics kommer att vara systemsammanhållande
och DIEHL kommer att ansvara för slutmontering och test av robotar.

Brödtext Samarbetet grundar sig på ett tidigare framgångsrikt samarbete i
konsortiet kring jaktroboten IRIS-T, där DIEHL är systemsammanhållande och
"prime contractor". Detta samarbete har nu utsträckts till att omfatta
även sjömålsrobotar.

Dagens sjöstridskrafter har behov av en robotbeväpning som möjliggör
insats både mot sjömål och landmål, vilket är speciellt viktigt för
snabbinsatsstyrkor i kustnära vatten.

RBS15 Mk3 har konstruerats för att kunna lösa bägge uppgifterna. Med en
räckvidd överstigande 200 km och med tillräckligt utrymme för olika typer
av verkansdelar och målsökare är den väl lämpad för dessa typer av
insatser.

RBS15 Mk3 är ett alternativ för beväpning av de nya tyska korvetterna K
130 samt för flera andra klasser av nya och uppgraderade fartyg i den
tyska marinen.

Andra affärsmöjligheter för RBS15 Mk3 är förestående upphandlingar av
sjömålsrobotar för den Finska och Polska marinen. I framtiden kommer
svenska korvetter i Visby-klassen att utrustas med systemet.

Marknadspotentialen bedöms överstiga 4 000 MSEK.

Detta avtal mellan Saab och Diehl är det senaste exemplet på det utökade
samarbetet mellan Sverige och Tyskland på försvarsmaterielområdet. Av
tidigare samarbeten mellan länderna kan nämnas de kring stridsvagnen
Leopard 2, jaktrobotarna IRIS-T och METEOR, flygbeväpningar som DWS39 och
TAURUS, samt luftvärnsmissilsystemet ASRAD-R.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Språng, Affärsenhetschef Air/Sea Missile Systems
Tel:013-18 61 10,
070-530 63 95

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00060/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00060/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=97568

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF