Stororder värd 400 miljoner kronor till Saab Training Systems från amerikanska armén

Stororder värd 400 miljoner kronor till Saab Training Systems från
amerikanska armén

Saab Training Systems AB i Huskvarna har fått ytterligare en beställning
på lasersimulatorer från amerikanska armén. I beställningen ingår dessutom
tre kompletterande mobila system för stridsträning till det som redan
används av amerikanska armén i Europa kallad DITS, (Deployable
Intrumentation Training Systems). Det totala ordervärdet uppgår till ca
400 miljoner kronor.

De mobila systemen för stridsträning baserar sig i huvudsak på befintliga
lasersimulatorer för stridsfordonen M1A1, Bradley och LAV. Det första
kontraktet med amerikanska armén ingicks redan 1992 och sedan dess har mer
än 2000 lasersimulatorer levererats till över 30 platser i världen. Det
totala ordervärdet sedan 1992 uppgår till över 222 miljoner dollar. Den
senaste beställningen är dessutom den största avseende produktion av
lasersimulatorer i kontraktets historia.

Beställningen inkluderar även målvästar för soldater samt lasersimulatorer
för infanterivapen. Pansar- och underhållsfordon använder antingen
lasersimulatorer för direktverkande eld producerade av Saab Training
Systems eller äldre lasersimulatorer av typen MILES (Multiple Integrated
Laser Engagement System). Systemet inkluderar stationära automatiska
spelare som skjuter tillbaka om de ej bekämpas. DITS simulerar även
indirekt eld såsom artilleri, minfält och kemiska vapen och inkluderar
dessutom utvärderingsverktyg för analys av övningen, så kallad AAR (After
Action Review). Systemstrukturen är modulär, vilket gör det enkelt att
disponera systemet från plutonnivå upp till brigadnivå. DITS kommer att
instrumentera 200 fordon och 700 soldater till hösten nästa år och det
kommer dessutom att bli möjligt att dela upp systemet så att det kan
användas på fyra platser parallellt. En beställning på ett liknande mobilt
stridsträningssystem erhölls tidigare i år från den holländska armén.

Lasersimulatorer från Saab Training Systems används inom den brittiska,
svenska, norska, holländska och den amerikanska armén och har blivit NATO
standard inom skjut- och stridsträningsutbildning för pansarfordon och
anti-tank vapen.

Saab Training Systems AB är ett företag inom Saab-gruppen och verkar inom
området militär utbildningsmateriel; lasersimulatorsystem, mobila system
för stridsträning, grafiska simulatorer samt målmateriel.

Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom
försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är
Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och
Aviation Services.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ohlson,
verkställande direktör Saab Training Systems AB
Tel: 036-38 86 01

Jörgen Lindgren,
direktör Saab Training Inc., Orlando, USA
Tel: +1 407 380 2425,
Mobil +1 407 496 5268

Hans Standar,
Marknadsdirektör Saab Training Systems AB
Tel: 036-38 87 06

www.saabtrainingsystems.com

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/27/20001227BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/12/27/20001227BIT00280/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=100904

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF